პირველი ნეშტთა

1 ადამი, შეთი, ენოში,
2 კენანი, მაჰალალეელი, იარედი,
3 ხანოქი, მეთუშელახი, ლამექი,
4 ნოე, სემი, ქამი, იაფეთი.
5 იაფეთის ძენი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირამი.
6 გომერის ძენი: აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა.
7 იავანის ძენი: ელიშა, თარშიშა, ქითიმი და დოდანიმი.
8 ქამის ძენი: ქუში, მიცრაიმი, ფუტი და ქანაანი.
9 ქუშის ძენი: სება, ხავილა, საბთა, რაყმა, საბთექა. რაყმას ძენი: შება და დედანი.
10 ქუშმა შვა ნიმროდი. მან დაიწყო ძალის გამოჩენა ქვეყანაზე.
11 მიცრაიმმა შვა ლუდიმი და ყანანიმი, ლეჰაბიმი და ნაფთუხიმი,
12 ფათრუმიმი და ქასლუხიმი, რომელთაგანაც ფილისტიმელები და ქაფთორელნი გამოვიდნენ.
13 ქანაანმა შვა ციდონი, თავისი პირმშო, და ხეთი.
14 იებუსელნი, ამორეველნი, გირგაშეველნი,
15 ხიველნი, ყარკიელნი, სინაელნი,
16 არვადიელნი, ცემარიელნი და ხამათიელნი.
17 სემის ძენი: ელამი, აშური, არფაქშადი, ლუდი, არამი, ყუცი, ხული, გეთერი და მეშექი.
18 არფაქშადმა შვა შელახი, შელახმა შვა ყებერი.
19 ყებერს ორი ვაჟი შეეძინა; ერთის სახელი იყო ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მისი ძმის სახელი იყო იაკტანი.
20 იაკტანმა შვა ალმოდადი, შალეფი, ხაცარ-მავეთი, იარახი,
21 ჰადორამი, უზალი, დიკლა,
22 ყებალი, აბიმაელი, შება,
23 ოფირი, ხავილა, იობაბი. ყველა ესენი იაკტანის ძენი არიან.
24 სემი, არფაქშადი, შალახი,
25 ყებერი, ფელეგი, რეყუ,
26 სერუგი, ნახორი, თარახი,
27 აბრამი, იგივე აბრაამი.
28 აბრაამის ძენი: ისაკი და ისმაელი.
29 ეს არის მათი მოდგმა: ისმაელის პირმშო ნებაიოთი, კედარი, ადბეელი, მიბსამი,
30 მიშმაყი, დუმა, მასა, ხადადი, თემა,
31 იეტური, ნაფიში და კედმა. ესენი არიან ისმაელის ძენი.
32 კეტურას, აბრაამის ხარჭას ძენი: მან შვა ზიმრა, იაკშანი, მედანი, მიდიანი, იშბაკი და შუახი, იაკშანის ძენი: შება და დედანი.
33 მიდიანის ძენი: ყეფა, ყეფერი, ხანოქი, აბიდაყი და ელდაყა. ყველა ესენი კეტურას ძენი არიან.
34 აბრაამმა შვა ისაკი. ისაკის ძენი: ესავი და ისრაელი.
35 ესავის ძენი: ელიფაზი, რეღუელი, იეყუში, იაყლამი და კორახი.
36 ელიფაზის ძენი: თემანი, ომარი, ცეფი, გაყთამი, კენაზი, თიმნაყი, ყამალეკი.
37 რეღუელის ძენი: ნახათი, ზერახი, შამა და მიზა.
38 სეყირის ძენი: ლოტანი, შობალი, ციბყონი, ყანა, დიშონი, ეცერი და დიშანი.
39 ლოტანის ძენი: ნორი, ჰომამი. ლოტანის და იყო თიმნაყი.
40 შობალის ძენი: ყალიანი, მანახათი, ყებალი, შეფი, ონამი. ციბყონის ძენი: აია და ყანა.
41 ყანას ძე დიშონი. დიშონის ძენი: ხამრანი, ეშბანი, ითრანი, ქერანი.
42 ეცერის ძენი: ბილჰანი, ზაყავანი, იაყაკანი. დიშონის ძენი: ყუცი და არანი.
43 აჰა, ის მეფენი, ედომის ქვეყნად რომ მეფობდნენ, ვიდრე ისრაელიანებში გამეფდებოდა მეფე: ბეყალი, ძე ბეორისა. მისი ქალაქის სახელი იყო დინჰაბა.
44 მოკვდა ბეყალი და მის ნაცვლად გამეფდა იობაზ ზერახის ძე, ბოცრელი.
45 მოკვდა იობაბი და მის ნაცვლად გამეფდა ხუშანი, თემანის ქვეყნიდან.
46 მოკვდა ხუშანი და მის ნაცვლად გამეფდა ჰადად ბედადის ძე, რომელმაც მოაბის ველზე მიდიანელნი გაანადგურა. მისი ქალაქის სახელი იყო ყავითი.
47 მოკვდა ჰადადი და მის ნაცვლად სამლა მასრეკელი გამეფდა.
48 მოკვდა სამლა და მის ნაცვლად საული გამეფდა, მდინარისპირა რეხობოთიდან.
49 მოკვდა საული და მის ნაცვლად ბაყალ-ხანან ყაქბორის ძე გამეფდა.
50 მოკვდა ბაყალ-ხანანი და მის ნაცვლად ჰადადი გამეფდა. მისი ქალაქის სახელი იყო ფაყი. სახელი მისი ცოლისა მეჰატაბელი, ასული მატრედისა, ასული მიეზაჰაბისა.
51 მოკვდა ჰადადი. ედომის მთავრები იყვნენ: მთავარი თიმნაყი, მთავარი ყალია, მთავარი ითეთი,
52 მთავარი ოჰოლიბამა, მთავარი ელა, მთავარი ფინონი,
53 მთავარი კენაზი, მთავარი თემანი, მთავარი მიბცარი,
54 მთავარი მაგდიელი, მთავარი ყირამი. ესენი იყვნენ ედომის მთავრები.